4 pokladna

Pokladna novitus je nepostradatelná pro lidi, kteří vykonávají své podnikatelské aktivity a jejich přílivy převyšují hodnoty uvedené Ministerstvem financí.

Při vývoji dne by měla být vydána účtenka pro některý výrobek zakoupený uživatelem, který je pak základem stížnosti pro muže, a pro dámu, která vykonává finanční činnost, je důvodem, aby se vzdala titulu ministerstva financí.

K tomu je vhodné tisknout denní fiskální denní reporty a měsíční fiskální měsíční reporty. Fiskální zpráva (nebo stejná denní nebo měsíční je důkazem, který je poskytován prostřednictvím pokladny, který zahrnuje takové, jako jsou dopravní a daňové částky v určitém časovém okamžiku (den nebo celý měsíc, s určenými daňovými sazbami a odbytem z daně. Účelem takového popisu je ukázat denní nebo měsíční hrubý příjem s uvedením různých sazeb DPH.

Kdy tisknout reporty pokladny?

Jak již bylo zmíněno, existují dva způsoby fiskálních zpráv: denně a měsíčně. Jak naznačuje jedno jméno, zprávy z pokladny se podávají denně a jednou v květnu pro svůj účel.

Denní fiskální výkaz se umisťuje v den prodeje do konce nebo do 24:00. Je také možné tisknout později a před prvním prodejem na druhý den. Je však třeba si uvědomit, že výtisk po 24:00 bude mít jiné datum. Denní fiskální zpráva nám ukáže množství, za které byly produkty tohoto vědomého dne prodány.

Daňový úřad rovněž požaduje měsíční daňové zprávy. Měsíční fiskální zprávy musí být prováděny na okraji měsíce do půlnoci před první transakcí následující den, který tvoří poslední měsíc. Měsíční zpráva je materiál vydávaný v pokladně, která učí všechny dříve vytištěné denní zprávy. Takový přehled nám ukazuje seznam úspěchů v daném měsíci. Měsíční zpráva se podává pouze jednou měsíčně.

Pokud je denní nebo měsíční zpráva prováděna po půlnoci, nicméně před prvním prodejem a zpráva bude odlišná, není to, co je nervózní, protože není třeba poskytovat vysvětlení v současné potřebě.