Bezpecnostni pozadavky na stroje

Každý podnik, ve kterém jsou instalovány technologie spojené s návrhem nebezpečí výbuchu, musí mít certifikát ochrany proti výbuchu. Zákon vyžaduje a aby takový dokument byl zaveden zaměstnavatelem, např. Ředitelem závodu, prezidentem, vlastníkem podniku atd.

Bezpečnostní dokument před odjezdem je znám podle práva EU a vnitřních vnitrostátních norem. Přesně definovaná pravidla určují, co by mělo být v textu umístěno, v jakém pořadí by měla být data nabídnuta.

Dokument je rozdělen do tří částí.

Důležité jsou všechny údaje týkající se nebezpečí výbuchu. Nebezpečí výbuchu ve společnosti slibují, že budou slíbeny. V závislosti na počtu a síle nebezpečí vzniká klasifikace prostorů pro prostory s nebezpečím výbuchu. Poloviční číslo dokumentu o ochraně proti výbuchu obsahuje také krátké shrnutí ochranných opatření.

Druhá polovina dokumentu obsahuje podrobné informace o riziku a nebezpečí výbuchu. Jsou objasněny způsoby prevence výbuchu a jsou uvedeny nabídky ochrany před ničivými účinky výbuchu. Druhá část také specifikuje technická a organizační bezpečnostní opatření.

Třetí část dokumentu o ochraně proti výbuchu je uvedena z reklam a podkladů. Jsou zde protokoly, výpovědi, potvrzení a technologie. Obvykle se předkládají v celém objednaném seznamu nebo prohlášení bez dodatku.