Elektricke uzemneni v anglictine

Úloha elektrostatického uzemnění počítá s minimalizací rizika výbuchu hořlavých látek na elektrostatický jiskřivý produkt. Nejčastěji je dosahováno v oblasti dopravy a zpracování hořlavých plynů, prášků a kapalin.

Elektrostatické uzemnění může mít jinou podobu. Nejoblíbenější a nejméně komplikované modely jsou vyrobeny z uzemňovací svorky a drátu. Výkonnější a technologicky vyspělejší jsou vybaveny způsobem ochrany stavu uzemnění, který umožňuje dávkování nebo přepravu produktu, když je uzemnění správně připojeno.

https://natura-l.eu/cz/Naturalisan - Osvoboďte se od nepohodlí v pohybu díky přirozenému komplexu 27 bylin!

Elektrostatické uzemnění se obvykle provádí při nakládce nebo vykládce železničních a silničních tankerů, tanků, barelů, tzv. big-bagy nebo prvky procesních instalací.

Zisk plnění nebo vyprazdňování nádrží s jiným obsahem (např. Nádrží s prášky, granulemi, tekutinami může způsobit nebezpečné elektrostatické náboje. Zdrojem jejich tvorby je to, že jsou nad směšováním, čerpáním nebo stříkáním hořlavých látek. Elektrické náboje vznikají kontaktem nebo úpravou jednotlivých částic. Množství elektrického náboje bude omezeno elektrostatickými vlastnostmi povrchů, které se vzájemně dotýkají. V důsledku těsného a rychlého kontaktu s uzemněním nebo nenabitého problému může být vytvořen krátký proudový impuls, který bude patrný v podstatě jiskry.Nedostatečná péče o jiskření může způsobit vznícení směsi plynů a vzduchu, což ukazuje na výbuch nebo nebezpečný výbuch. Elektrostatické uzemnění eliminuje riziko výbuchu v důsledku řízeného vybíjení elektrostatických nábojů.