Fiskalni pokladna perla chyba 30

Je možné prodat pokladnu? Možné, ale pokud bude odhlášeno a obvykle prostřednictvím servisní společnosti daného výrobce, protože i když mají zájem o nákup použitých pokladen, můžeme najít levné a fiskální pokladny na autorizovaných místech daného výrobce. Pokladnu můžete nechat bez jakýchkoliv problémů. A pokud jsou mechanismy z pokladny ve velmi výnosném stavu, pak je možné prodat ji jiné společnosti.

V předpisech o registračních poukázkách nejsou stanovena žádná výslovná ustanovení, která by v případě ukončení jeho podnikatelské činnosti působila v řízení poplatníka s finančními registračními pokladnami. Žádný z platných předpisů nezakazuje daňovému poplatníkovi prodej použité pokladny, což je její kvalita. Tato pozice je známa v individuální interpretaci, která byla zaznamenána dne 23. srpna 2012, ITPP1 / 443-662 / 12 / KM, ve které ředitel finanční komory v Bydgoszcz uvedl, že po odebrání pokladen z cíle a splnění všech formalit ustanovení zákona, vyhláška pokladny spočívá na otázce poplatníka. Z tohoto důvodu nezohledňuje žádné překážky, které by mohla být daňová pokladna fyzicky poškozena v popsané situaci, nebo by mohla být prodána jinému subjektu. Ale při práci se ukazuje, že nikdo kromě výrobce není zaneprázdněn nákupem použité pokladny. Je to tedy způsobeno tím, že pozorovací stroj je zařízení jiného účelu a jeho obsah, fungování a navíc způsob použití daňovým poplatníkem jsou velmi přesně zaznamenány v předpisech, které družstevní záložny říkají. Výhodou těchto předpisů je prodej registračních pokladen pouze autorizovaným tuzemským výrobcům a subjektům, které vytvářejí pořízení nebo dovozy registračních pokladen uvnitř Společenství, což potvrzuje předseda Úřadu opatření, že pokladny, které poskytují, vykonávají funkce zakotvené v čl. 1 písm. 111 odst. 1 písm. A kritéria a podmínky, které chtějí platit. Pokud chce tedy daňový poplatník prodat pokladnu jiné části, bylo by vhodné toto rozhodnutí posoudit autorizovanou službou registrační pokladny, která posoudí, zda tato částka splňuje požadavky na rozlišení DPH a případně do ní instaluje nový fiskální modul bohatý.