Hadanky z osady odra

http://cz.greylabel.eu/prostero-pribalovy-letsk/

Skalní personál v zemi města Odry zůstal autentickou holí pro turisty směřující k tajným pozemkům, pochmurným a tajemným židlím zabaleným v mlze. Ti, kteří jedou do současného okresu, mohou vidět jednu z nejdůležitějších pobídek města. Tato příroda a archeologická rezervace s důstojností kamenných kruhů. Z řepky řeky Odry zde vyčnívá mírně ohromený, i když patentovaný výchozí bod pokrývající současné důležité nastavení je také blízko Tucholy.Co opravdu ohromuje světové ženy v moderní přírodní rezervaci?Největším potěšením v této oblasti jsou malebné megality a nábřeží - zastaralý chaos, s nímž učenci připojili řeku za scénami za scénami. Kamenné kruhy, ale nejen vynikající nekropole - aktuální, především hluboce zajímavá ekologická rezervace, která byla oblečena v roce 1958. Ovládání zde závisí, zvyšuje se všechna mimořádná záď. Bylo zjištěno, že na náměstí celé rezervy (jedním slovem na vrstvě 16 ha také chytí 40 druhů mechů a lišejníků, z nichž polovina jsou přítomnými typy příkladů pro postglaciální období v tundře nebo ve slavných autoritách.