Matematicky program s plus

V současné době, v kontaktu s velmi rychlým vývojem moderních počítačových metod, se FEM (metoda konečných prvků rychle bránila extrémně charakteristickým nástrojem numerické analýzy různých konstrukcí. Modelování MES našlo mnoho využití v prakticky všech moderních inženýrských oblastech i v aplikované matematice. V nejjednodušších termínech, mluvení MES, je to komplikovaná metoda řešení diferenciálních a parciálních rovnic (po dřívější diskretizaci v pohodlném prostoru.

Co je MESMetoda konečných prvků, proud je v současné době jedním z nejběžnějších, počítačových metod pro stanovení napětí, generalizovaných síly, deformace a pohyby ve zkoumaných struktur. Modelování MES je založeno na rozdělení na vytvořený počet konečných prvků. V oblasti každého jednotlivého prvku mohou být vytvořeny z určitých aproximací, a všechny neznámé (především přemístění je uveden speciální interpolace funkčního použití hodnoty se stejným počtem prací v uzavřeném punku (běžně označované jako uzly.

Aplikace MES modelováníV současné době se zkouší pevnost konstrukce, napětí, posunutí a simulace deformací metodou FEM. V počítačové mechanice (CAE je také možné studovat přenos tepla a proudění kapaliny pomocí této techniky. Metoda MES je ideální pro vyhledávání dynamiky, statiky strojů, kinematiky a magnetostatických, elektromagnetických a elektrostatických efektů. MES modelování pravděpodobně žije ve 2D (dvourozměrný prostor, kde diskretizace je obvykle redukována na rozdělení specifické oblasti do trojúhelníků. Díky této metodě můžeme spočítat hodnoty, které se objeví v souboru daného systému. Ve formě tohoto omezení však musí existovat taková omezení.

Největší nevýhody a výhody metody FEMNejvětší výhodou MES je, že je možné získat dobré výsledky i pro velmi složité tvary, pro které bylo velmi obtížné provádět běžné analytické výpočty. V práci to dokazuje, že jednotlivé problémy lze kopírovat do paměti počítače, aniž by bylo nutné vytvářet drahé prototypy. Takový proces usnadňuje celý proces návrhu do extrémně vysokého stupně.Rozdělení studované oblasti na stále kratší prvky má za následek přesnější výsledky výpočtů. Mělo by se také dbát na to, že právě ty, které byly zakoupeny mnohem větší poptávkou po výpočetním měřítku moderních počítačů. Mělo by se také připomenout, že v takovém případě by mělo být velmi mnoho chybných výpočtů, které vyplývají z vícenásobných odhadů zpracovaných hodnot. Pokud se studovaná oblast skládá z několika set tisíc nových prvků, které využívají nelineární vlastnosti, pak se v této formě má výpočet v budoucích iteracích upravovat tak, aby výsledný výstup byl konzistentní.