Uspora energie pocitace

Řízení energie je mimořádně důležitým tématem prakticky ve všech průmyslových odvětvích, v domácnostech a v podnicích. Existuje mnoho výrobců odpínačů a vypínačů. Všichni se ptají na systémy, které navrhl, aby byly co nejstarší a přizpůsobené různým podobám.

Mezi hlavní výhody výkonových spínačů mohou bezpochyby patřit malé rozměry, nekomplikovaná instalace a postup použití, ale především pokud jde o pomocná zařízení, mají lidé velmi velký výběr.

Přepínač výkonu je nástroj, který se používá tam, kde mají síly velmi velké počty. Jeho základním příkazem je poskytovat ochranu ostatním elektrickým zařízením proti účinkům možného přetížení nebo zkratu. Kromě toho se nastavuje na konci řízení toku energie v elektrické síti.

Základní rozdělení výkonových spínačů zahrnuje nízkonapěťové, vysokonapěťové a vysokonapěťové spínače. Charakteristickou vlastností nízkonapěťových spínačů je provozní napětí menší než 1 000 V a jejich nejjednodušší kvalitou jsou kontakty s vypínáním oblouku. Spínače vysokého napětí obvykle poskytují 10 000 vypnutí.

Pokud jde o vysokonapěťové výkonové spínače, jsou provozovány ve dvou technologiích: mrtvá nádrž a živá nádrž. Způsob provozu ovlivňuje rozdíly v konstrukci výkonového spínače, ale také jeho mechanickou sílu. Spínače vyrobené v technologii mrtvých nádrží představují mnohem větší odpor spojený s mnohem silnější stabilitou spínače. Jističe vysokého napětí jsou obvykle rozděleny podle typu média použitého k uhasení oblouku.